Ildkugle 3. april 2011 kl. 00:57


Billede fra kameraet i København
Klik på billedet for en film.


Billede fra kameraet i Orion Planetarium
Meteoren ses i toppen af billedet.


Oversigtskort over pejlinger.
De røde stjerner markerer kameraer eller observatører.
De blålige linier markerer sigtelinier fra et kamera til meteoren. Den mørkeste er begyndelsesretningen og den lyseste retningen til afslutningen.
Den hvide linie markerer meteorens bane hen over jorden, fundet ud fra sigtelinierne.


Denne figur viser meteorens højde over jorden langs dens bane. Hver rød stjerne svarer til hvor banen krydser en sigtelinie i kortet ovenfor.


Omtrentlige data for meteorens synlige bane
Emne Værdi Kommentar
Start højde 72 km  
Slut højde 22 km Brudstykker kan være faldet i Østersøen
Kurs 53 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 60 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 13 km/s

Meteorens bane kan ses i 3D ved at åbne denne KML fil med Google Earth.


Til forsiden