Ildkugle 20. november 2009


Billede fra kameraet i Klokkerholm
Den eksploderende ildkugle ses øverst.
Klik på billedet for en film.


Billede fra kameraet i København
Den eksploderende ildkugle ses øverst til højre.


Oversigtskort over pejlinger.
De røde stjerner markerer kameraer.
De turkis linier markerer sigtelinier fra observatør til meteoren. Den mørkeste er begyndelsesretningen og den lyseste retningen til afslutningen.
Den hvide linie markerer meteorens bane hen over jorden, fundet ud fra sigtelinierne.


Denne figur viser meteorens højde over jorden langs dens bane. Hver rød stjerne svarer til hvor det hvide spor krydser en sigtelinie i kortet ovenfor.


Omtrentlige data for meteorens synlige bane
Emne Værdi Kommentar
Start højde 105 km  
Slut højde 70 km Ingen brudstykker ventes at have overlevet
Kurs 232 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 72 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 50 km/sek  


Til forsiden