Ildkugle 18. september 2009


Billede fra kameraet i Orion Planetarium
Klik på billedet for en film.


Billede fra kameraet i København
Klik på billedet for en film.


Oversigtskort over pejlinger.
De røde stjerner markerer kameraer eller observatører.
De turkis linier markerer sigtelinier fra observatør til meteoren. Den mørkeste er begyndelsesretningen og den lyseste retningen til afslutningen.
Den hvide linie markerer meteorens bane hen over jorden, fundet ud fra sigtelinierne.


Denne figur viser meteorens højde over jorden langs dens bane. Hver rød stjerne svarer til hvor det hvide spor kryser en sigtelinie i figuren ovenfor.


Omtrentlige data for meteorens synlige bane
Emne Værdi Kommentar
Start højde 115 km  
Slut højde 86 km Slutning ses formentligt ikke i fotos.
Ingen brudstykker ventes at have overlevet
Kurs 220 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 23 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 65 km/s  

Meteorens bane kan ses i 3D ved at åbne denne KML fil med Google Earth.


Til forsiden