Ildkugle 15. september 2009


Billede fra kameraet i Orion Planetarium
Klik på billedet for en film.


Billede fra kameraet i Klokkerholm
Den eksploderende ildkugle ses i et glimt nederst til højre.


Billede fra kameraet i København
Den eksploderende ildkugle ses i et glimt nederst til højre.


Oversigtskort over pejlinger.
De røde stjerner markerer kameraer eller observatører.
De turkis linier markerer sigtelinier fra observatør til meteoren. Den mørkeste er begyndelsesretningen og den lyseste retningen til afslutningen. For Orion Planetarium er vist både pejling til glimtet og til hele sporet, mens der for de øvrige stationer kun er pejling for glimtet.
Den hvide linie markerer meteorens bane hen over jorden, fundet ud fra sigtelinierne. Linien er for denne ildkugle ikke nøjagtigt bestemt.


Denne figur viser meteorens højde over jorden langs dens bane. Hver rød stjerne svarer til hvor det hvide spor kryser en sigtelinie i figuren ovenfor.

Meteorens bane kan ses i 3D ved at åbne denne KML fil med Google Earth.


Til forsiden