Ildkugle 16. juli 2009


Billede fra kameraet i København
Klik på billedet for en film.


Billede fra kameraet i Klokkerholm
En svag lysende streg ses nederst til venstre.


Oversigtskort over pejlinger.
De røde stjerner markerer kameraer eller observatører.
De blålige linier markerer sigtelinier fra observatør til meteoren. Den mørkeste er begyndelsesretningen og den lyseste retningen til afslutningen.
Den hvide linie markerer meteorens bane hen over jorden, fundet ud fra sigtelinierne, og de sorte krydser er hvor banen skærer sigtelinierne.


Denne figur viser meteorens højde over jorden langs dens bane. Hver rød stjerne svarer til eet af de sorte krydser i figuren ovenfor.


Omtrentlige data for meteorens synlige bane
Emne Værdi Kommentar
Start højde 86 km  
Slut højde 80 km Ingen brudstykker ventes at have overlevet
Kurs 198 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 6 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 21 km/s  

Meteorens bane kan ses i 3D ved at åbne denne KML fil med Google Earth.


Til forsiden