Ildkugle 2. april 2005 kl 22:05

Show movie
Er klart meteor der blusser voldsomt op i løbet af 2 sekunder.
Mere end 50 observationsrapporter blev modtaget af Ildkugle Centralen.

Her er et kort lavet ud fra nogle af observationerne: De røde linier er retningerne fundet via kameraet.


Til forsiden